Vores brugsbetingelser


VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF DETTE WEB-STED OG / ELLER DE TJENESTER, DER ER TILBUDET PÅ DENNE WEBSITE AF, CYPROTEL FALIRAKI OG CYPROTEL RODOS SA (CYPROTELS GROUP)

Bemærk venligst, at CYPROTEL FALIRAKI ELLER CYPROTEL RODOS SA vises på din kontoudskrift for enhver behandlet betaling.

WEBSITE VILKÅR OG BETINGELSER

CYPROTELS GROUP (Proprietary) Limited leverer de oplysninger og tjenester, der tilbydes til dig via denne hjemmeside ("services") underlagt de vilkår og betingelser, der er angivet heri. Ved at få adgang til CYPROTELS GROUPs hjemmeside ("website") og bruge nogen af ​​de tjenester og oplysninger, der tilbydes via hjemmesiden fra tid til anden, anses du for at have accepteret alle de vilkår og betingelser, der er angivet heri. CYPROTELS GROUP kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser, og din fortsatte brug af hjemmesiden vil blive underlagt de gældende vilkår og betingelser på tidspunktet for din brug. Du accepterer derfor regelmæssigt at gennemgå disse vilkår og betingelser, og din fortsatte adgang eller brug af hjemmesiden anses for at være din accept af de ændrede vilkår og betingelser på hjemmesiden. Vilkår og betingelser vedrørende særlige tilbud, som fra tid til anden er indeholdt andetsteds på hjemmesiden, skal i det omfang disse vilkår og betingelser er i strid med vilkårene i denne aftale have forrang frem for de modstridende bestemmelser i denne aftale.

Brug af hjemmeside

CYPROTELS GROUP-reservationsfunktionen på dette websted er udelukkende beregnet til at hjælpe dig med at bestemme tilgængeligheden af ​​rejserelaterede varer og tjenester og gøre legitime forbehold. Du accepterer at være økonomisk ansvarlig for al din brug af denne hjemmeside (samt for brug af din konto af andre, herunder uden begrænsning enhver person under 18 år). Du accepterer, at reservationsfaciliteterne på denne hjemmeside kun skal bruges til at gøre legitime forbehold. Du forstår, at overforbrug eller misbrug af reservationsfaciliteterne på denne hjemmeside kan medføre, at du nægtes adgang til sådanne faciliteter, efter eget valg af CYPROTELS GROUP.

For eventuelle forbehold eller andre ydelser, for hvilke gebyrer kan opkræves, accepterer du at overholde disse vilkår og betingelser samt at betaling af alle beløb skal betales af dig ved forfald og at du skal overholde alle regler og restriktioner vedrørende renter og afgifter samt med hensyn til tilgængeligheden af ​​produkter eller tjenester. Du skal være helt ansvarlig for alle gebyrer, gebyrer, pligter, skatter og vurderinger som følge af brugen af ​​denne hjemmeside.

Indholdet af hjemmesiden

Mens der gøres en indsats for at opdatere oplysningerne på denne hjemmeside regelmæssigt, giver CYPROTELS GROUP ingen garantier, uanset om de er udtrykkelige, stiltiende eller retlige, hvad angår nøjagtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af ​​oplysningerne på nogen af ​​de sider, der omfatter hjemmesiden og må ikke være bundet på nogen måde af oplysninger, der findes på hjemmesiden eller et hvilket som helst af de sider, der omfatter hjemmesiden. CYPROTELS GROUP forbeholder sig ret til når som helst at ændre eller afbryde uden varsel ethvert aspekt, funktion eller tjenesteydelse, der tilbydes via denne hjemmeside. Ingen meninger, oplysninger, data eller indhold indeholdt på hjemmesiden skal fortolkes som rådgivning, og det samme tilbydes kun til orientering. CYPROTELS GROUP giver ingen garantier og giver ingen mening om nøjagtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af ​​sådanne meninger, oplysninger, data eller indhold.

Ophavsret og intellektuel ejendomsret

Denne hjemmeside er udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug. Ophavsret og alle intellektuelle ejendomsrettigheder i alle materialer, der stilles til rådighed via denne hjemmeside, ejes af CYPROTELS GROUP, som er den lovlige bruger deraf og er beskyttet af både cypriotiske og internationale love om intellektuel ejendomsret. Enhver uautoriseret kopiering, gengivelse, genudsendelse, distribution, formidling, salg, offentliggørelse eller anden omsætning eller udnyttelse af sådant materiale som nævnt eller en hvilken som helst bestanddel deraf udgør en overtrædelse af sådanne ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Varemærkerne, navne, logoer og servicemærker (samlet "varemærker"), der vises på denne hjemmeside, er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende CYPROTELS GROUP, som er de lovlige brugere af varemærkerne. Intet indeholdt på denne hjemmeside skal fortolkes som at give nogen licens eller ret til at bruge varemærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra CYPROTELS GROUP.

Eksterne links

Eksterne links kan stilles til rådighed for din bekvemmelighed, men de er ikke kontrolleret af CYPROTELS GROUP, og der er ikke givet udtryk for deres indhold. Anvendelse eller afhængighed af eventuelle eksterne links er på egen risiko. Når du besøger eksterne links, skal du henvise til den eksterne hjemmesides brugsbetingelser. Der må ikke oprettes hypertekstlænker fra nogen hjemmeside, uanset om de kontrolleres af dig eller på anden måde websted uden den udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse fra CYPROTELS GROUP.

børn

Hvis du er under 18 år, må du kun bruge denne hjemmeside under tilsyn af en forælder eller værge. Hvis du repræsenterer, at du har tilstrækkelig lovlig alder til at bruge denne hjemmeside, vil du være bundet af eventuelle juridiske forpligtelser og forpligtelser, som du måtte lide som følge af din brug af denne hjemmeside og tjenesterne. Du accepterer at overvåge al brug af mindreårige på denne hjemmeside under dit navn eller din konto.

Du anerkender og accepterer, at CYPROTELS GROUP har ret til at fastslå ægtheden af ​​enhver form for kommunikation, der sendes til dig via internettet, som påstås at stamme fra dig. Du accepterer, at alle instruktioner, samtykker, forpligtelser, forbehold og enhver anden form for kommunikation, der påhviler at stamme fra dig, og som sendes til CYPROTELS GROUP via internettet, og som (som følge af bl.a. aflytning, udstyrsfejl, forvrængningen af ​​kommunikationsforbindelser eller anden form for årsag) adskiller sig fra de detaljer, der faktisk er sendt eller givet, eller måske ikke er givet af dig overhovedet, anses for at være givet af dig i den form, der rent faktisk er modtaget af CYPROTELS GROUP og Du vil være bundet af sådanne oplysninger uden ansvar uanset hvilken art der er knyttet til CYPROTELS GROUP i forbindelse hermed.
Du frafalder eventuelle rettigheder, som du måtte have eller modtage i forbindelse med CYPROTELS GROUP, der direkte eller indirekte skyldes ethvert tab eller skader af enhver art, som du måtte lide som følge af, at CYPROTELS GROUP fungerer på dine instruktioner eller instruktioner, der påstås at stamme fra dig. Du accepterer og hermed fritager CYPROTELS GROUP mod alle og eventuelle krav, forpligtelser, tab, omkostninger, bøder, skader og omkostninger (uanset om det er direkte eller indirekte), der opstår som følge af, at CYPROTELS GROUP har handlet på dine instruktioner eller instruktioner, som påstås at stamme fra dig. CYPROTELS GROUP vil bruge rimelige bestræbelser for at opretholde fuld systemtilgængelighed, undtagen under planlagte vedligeholdelsesperioder.
Du garanterer, at enhver instruktion og alle oplysninger, som du har givet til CYPROTELS GROUP, skal være korrekte, sande og korrekte.
CYPROTELS GROUP giver ingen garantier, repræsentationer, erklæringer eller garantier (hvad enten det er udtrykt, stiltiende eller retligt) med hensyn til hjemmesiden, tjenester, der leveres via denne hjemmeside eller egnetheden af ​​nogen af ​​ydelserne til et bestemt formål. Da CYPROTELS GROUP leverer visse tjenester til dig via internettet, giver CYPROTELS GROUP ingen udtalelser eller giver nogen garantier eller garantier af nogen art om tilgængeligheden af ​​ethvert kommunikationsnetværk eller systemer fra tredjepart, som du eller CYPROTELS GROUP er stolt af at levere nogen af ​​tjenesterne. CYPROTELS GROUP

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Dit privatliv er meget vigtigt for CYPROTELS GROUP. For at beskytte dit privatliv følger vi de følgende retningslinjer.

CYPROTELS GROUP vil udtrykkeligt spørge, hvornår de har brug for oplysninger, der personligt identificerer dig eller giver dem mulighed for at kontakte dig ("Personlige oplysninger"). Generelt kræves disse personlige oplysninger, når du foretager reservationer, registrerer dig for at bruge denne hjemmeside, når du beder om en bestemt tjeneste, når du sender feedback eller når du deltager i en konkurrence.
CYPROTELS GROUP bruger dine personlige oplysninger til at betjene webstederne, yde tjenester og informere dig om nye funktioner, tjenester og produkter, så vi kan behandle, validere og verificere reservationer og anmodninger om tjenester og til de formål, som du specifikt har brug for leverede oplysningerne at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside at forbedre og udvikle nye funktioner og tjenester; at varsle dig om nye tjenester og specialtilbud og til andre formål
Skulle du ikke ønske, at vi bruger de personlige oplysninger, bedes du sende en e-mail til info@dhcyprotels.com
Du skal også være opmærksom på, at oplysninger og data automatisk indsamles via internetserverens standardoperation og ved brug af "cookies". "Cookies" er små tekstfiler, som et websted kan bruge til at genkende gentagne brugere, lette brugerens igangværende adgang til og brug af hjemmesiden og tillade et websted at spore brugen adfærd og kompilere aggregerede data, der tillader indholdsforbedringer og målrettet annoncering. Cookies er ikke programmer, der kommer på dit system og beskadiger filer. Generelt fungerer cookies ved at tildele et unikt nummer til dig, der ikke har nogen mening uden for tildelingsstedet. Hvis du ikke vil have oplysninger indsamlet ved brug af cookies, er der en simpel procedure i de fleste browsere, der giver dig mulighed for at nægte eller acceptere cookie-funktionen. Du bør dog bemærke, at cookies kan være nødvendige for at give dig visse funktioner (f.eks. tilpasset levering af oplysninger), der er tilgængelige på webstederne.

Sikkerhed

Webstedet ses over en sikret forbindelse. Eventuelle oplysninger fra dig på denne hjemmeside kan ikke ses af andre via internettet.

Generel

Eventuelle krav, uoverensstemmelser eller uregelmæssigheder i forbindelse med disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Republikken Cypern uden at gennemføre nogen retsstridige principper. Du accepterer hermed eksklusiv jurisdiktion for Cyperns Højesteret for eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med de heri omhandlede tjenester, eller disse vilkår og betingelser eller ethvert spørgsmål der er relateret til eller i forbindelse hermed.


Disse vilkår og betingelser udgør hele parternes aftale med hensyn til emnet herom og overstiger alle tidligere mundtlige og skriftlige aftaler. Ingen fejl eller forsinkelse fra CYPROTELS GROUPs side ved udøvelse af ret eller afhjælpning heraf eller håndhævelse af vilkårene i denne Aftale fungerer som en undtagelse herfra. Overskrifter er kun til bekvemmelighed og ikke til brug ved fortolkning af disse vilkår og betingelser.


Alle bestemmelser i disse vilkår og betingelser er uanset hvordan de er grupperet sammen eller forbundet grammatisk, adskilt fra hinanden. Enhver bestemmelse af disse vilkår og betingelser, som er eller bliver uhåndhævet i enhver jurisdiktion, uanset om den er ugyldig, ugyldig, ulovlig, ulovlig eller af en eller anden grund uanset, skal kun i dennes jurisdiktion og kun i det omfang, det er så uhåndhævet, være behandlet som pro non scripto og de resterende bestemmelser i disse vilkår og betingelser forbliver i fuld kraft og virkning.


Forsinkelse eller manglende overholdelse eller brud på nogen af ​​disse vilkår og betingelser, hvis det skyldes eller skyldes en handling fra Gud eller den offentlige fjende, brand, eksplosion, jordskælv, farer ved havet, oversvømmelse, storm eller andre ugunstige vejrforhold erklæret eller sort, borgerkrig, revolution, borgerkrig eller anden borgerlig strid, optøjer, strejker, blokade, embargo, sanktioner, epidemier, handlinger fra enhver regering eller anden myndighed, overholdelse af regeringens ordrer, krav eller bestemmelser eller lignende omstændigheder eller anden art ud over partens rimelige kontrol, så fejlagtigt, vil ikke blive betragtet som et brud på disse vilkår og betingelser, og det vil heller ikke underkaste nogen af ​​parterne noget ansvar for den anden. Hvis en af ​​parterne forhindres i at udføre sine forpligtelser med force majeure, der varer kontinuerligt i 30 (tredive) dage, vil parterne konsultere hinanden om den fremtidige gennemførelse af disse vilkår og betingelser. Såfremt der ikke er indgået nogen gensidigt acceptabel ordning inden for en frist på 30 (tredive) dage derefter, har CYPROTELS GROUP ret til at opsige alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til eller som følge af disse vilkår og / eller enhver tjeneste straks i skriftlig form varsel.

ANSVARSFRASKRIVELSE

CYPROTELS GROUP er ikke ansvarlig for og frafalder ethvert ansvar for ethvert tab, ansvar, skader (direkte eller indirekte eller følgeskader), personskader eller udgifter af nogen art, som måtte lide af dig eller nogen tredjepart som følge af eller som direkte eller indirekte kan tilskrives din brug af eller tillid til oplysninger, der er tilvejebragt på og via hjemmesiden eller sider på hjemmesiden, eventuelle e-mails sendt fra hjemmesiden, tjenester leveret via denne hjemmeside, eventuelle vira, der måtte være inficere din computer eller anden ejendom på grund af din adgang til og / eller brug af denne hjemmeside, brug af indhold, data eller oplysninger, der gøres tilgængelige via hjemmesiden, enhver fejl, forsinkelse eller utilgængelighed af hjemmesiden eller tjenester, der tilbydes via webstedet for uanset hvilken form og levering, eller manglende eller forsinkelse i leveringen af ​​nogen af ​​de tjenester, der tilbydes via hjemmesiden, og du skadesløs og holdes harmløs CYPROTELS GROUP med hensyn til ethvert tab, erstatningsansvar, skader (uanset om det er direkte direkte eller indirekte) eller udgifter af en hvilken som helst art, som kan lide af dig eller nogen tredjepart som følge af eller som direkte eller indirekte kan tilskrives nogen af ​​de ovennævnte.


Læs venligst vilkårene for en reservation hos os.


Hotellet forbeholder sig ret til at ændre værelsesprisen på ethvert tidspunkt. Gæster, der allerede har behandlet deres reservation med forskellige satser, vil ikke blive kompenseret eller refunderet nogen forskel. Ved at udfylde din reservation og acceptere vilkårene, udgør dette en aftale mellem jer og hotellet. * Satserne er citeret i EURO, pr. Værelse, pr. Nat og inkluderer alle gældende skatter. * Check-in tid er 14:00 timer. * Udtjekning kl. 12.00. * Yderligere brug af værelset og indtil 18.00 timer vil blive opkrævet til 50% af den daglige sats * Bemærk venligst, at vi ikke vil fjerne nogen penge fra kundens konto, medmindre andet er angivet ved bekræftelse af reservationen. Klienten kan annullere reservationen op til 15 dage før ankomst med gratis. Hvis kunden ønsker at annullere deres reservation fra 8 til 14 dage før ankomst, vil de blive opkrævet 25% af hele reservationen. Hvis kunden ønsker at annullere
Vær den første til at vide

Tilmeld dig vores gæsteliste og vær den første til at vide om hotelnyheder og eksklusive tilbud.